Raporlar

20.05.2024-26.05.2024 Tarihleri arasında yayımlanmış AYM kararları özet bülteni

Anayasa Mahkemesi geçtiğimiz hafta (20.05.2024 – 26.05.2024) Resmi Gazetede ve internet sitesinde 67 hak ihlali kararı yayımladı. Bu kararlardan; 6’sı mülkiyet hakkının, 8’i özel ve aile hayatına saygı hakkının, 6’sı kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının, 2’si ifade hürriyetinin 2’si kötü muamele yasağının ihlaline ilişkindi. Adil yargılanma hakkı kapsamında ise; 12 kararda, gerekçeli karar hakkının, 15

Continue reading

AİHM AYDIN SEFA AKAY v. TÜRKİYE KARARI ÇEVİRİSİ

AİHM ByLock YARGILAMALARINA İLİŞKİN HAK İHLALİ KARARLARI VERMEYE DEVAM EDİYOR! AİHM, BM yargıcı olmasına rağmen ByLock kullandığı gerekçesiyle tutuklanan Aydın Sefa Akay başvurusuna ilişkin kararı açıkladı. Akay’ın tutuklanmasının sözleşmenin 5/1 maddesinin ihlali olduğuna karar verildi. BM yargıcı olmasına rağmen evinin aranmasının sözleşmenin 8. maddesinin ihlali olduğuna karar verildi. Bununla birlikte Akay’a 21.100 Euro manevi tazminat

Continue reading

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kartal v. Türkiye Kararı Çevirisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 26.03.2024 tarihinde açıkladığı Kartal v. Türkiye kararı ile, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı iken, 2014 yılında yapılan kanun değişikliği gerekçe gösterilerek görevine son verilen ve Cumhuriyet Savcısı olarak atanan başvurucunun, bu işleme karşı itiraz edebileceği etkili bir iç hukuk yolu bulunmadığından, AİHS md. 6/1 in ihlal edildiğine karar

Continue reading