Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kartal v. Türkiye Kararı Çevirisi

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 26.03.2024 tarihinde açıkladığı Kartal v. Türkiye kararı ile, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı iken, 2014 yılında yapılan kanun değişikliği gerekçe gösterilerek görevine son verilen ve Cumhuriyet Savcısı olarak atanan başvurucunun, bu işleme karşı itiraz edebileceği etkili bir iç hukuk yolu bulunmadığından, AİHS md. 6/1 in ihlal edildiğine karar vermiştir. Bununla birlikte, başvurucuya 7.800 Euro manevi tazminat ve 1.767 Euro yargılama gideri ödenmesine de hükmetmiştir. AİHM Kartal v. Türkiye Kararı

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir